Dua Penambang Timah Kelapa Kampit Disambar Petir, Satu Pinsan, Satu Meninggal Dunia

by -

Dua Penambang Timah Kelapa Kampit Disambar Petir, Satu Pinsan, Satu Meninggal Dunia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *