Oleh : Akhlanudin* KETIKA Pemerintah menetapkan kasus penyebaran virus corona atau Covid-19 sebagai kejadian luar biasa (KLB), maka otomatis ini semua petunjuk

Oleh: Akhlanudin** ADAT Yang Diadatkan adalah norma-norma, hukum-hukum yang menjadi kebiasaan kemudian disepakati dalam suatu permufakatan untuk dijadikan acuan dalam mengatur kehidupan

Oleh: Drs. Akhlanudin** Filosofi adalah studi mengenai kebijaksanaan, dasar-dasar pengetahuan, dan proses yang digunakan untuk mengembangkan serta merancang pandangan mengenai suatu kehidupan.